PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW SP. Z O.O.  z siedzibą we Wrocławiu (53-234), ul. Grabiszyńska 241C.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@mp.wroclaw.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby CENTRTUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW SP. Z O.O.  mógł przedstawić odpowiedzieć na zapytanie osoby zainteresowanej, przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą świadczonych usług.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta i marketingu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszystkie badania wykonujemy na miejscu, dzięki temu oszczędzają Państwo czas. Przyjmują u nas wszyscy specjaliści. Mamy własne laboratorium, dlatego wyniki badań diagnostycznych otrzymują Państwo „od ręki”. Zaświadczenie lekarskie otrzymują Państwo w trakcie jednorazowej wizyty.